Comptabilitat y fiscalitat

Comptabilitat: Què fer?

  • Declaració d’IVA
  • Impost de Societats
  • Declaració d’IRPF
  • I altres impostos…

Ens ocupem de la comptabilitat i de la fiscalitat tant de societats com d’autònoms, amb el millor assessorament per a donar compliment a les seves obligacions fiscals.

contabilidad