EL DESPATX

Kohl-Sala & Partners es un despatx d’advocats català amb una forta vocació internacional.

La nostra missió sempre ha sigut oferir als nostres clients serveis jurídics personalitzats i de qualitat, adaptats a les realitats del mercat. El nostre objectiu és ajudar als nostres clients a aconseguir, amb èxit, els seus objectius.

No ens limitem a satisfer les necessitats dels nostres clientes a mesura que sorgeixen: ens anticipem a aquestes.

Estem compromesos amb ells i, per això, els informem regularment de les seves obligacions així com també dels canvis legislatius o reglamentaris que puguin afectar les seves activitats, centrant-nos en l’avaluació de les possibles repercussions que puguin tenir sobre els seus negocis.

Kohl-Sala & Partners posseeix un alt grau d’experiència i coneixement jurídic de les àrees en les que treballem, i també col·laborem amb professionals que els podran assessorar i aconsellar.

Despacho

ELS NOSTRES VALORS

 • COMPROMÍS: respectem els compromisos amb els nostres clients.

 • LEGALITAT: totes les nostres accions es fonamenten en la llei, la jurisprudència i la doctrina.

 • ÈTICA: respectem estrictament els principis ètics i deontològics recomanats pel Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 • TRANSPARÈNCIA: proporcionem als nostres clients la informació de manera clara i concisa sobre la seva situació real, indicant, en tot moment, les mesures a adoptar, el treball portat a terme i els honoraris corresponents.

 • QUALITAT: els serveis oferts es basen en procediments i sistemes d’avaluació de les expectatives i la satisfacció del client.

 • INDEPENDÈNCIA: el nostre treball no està influenciat per cap grup d’empreses ni organisme oficial.

 • TREBALL EN EQUIP: degut al nostre desig d’oferir un servei global als nostres clients fomentem la cooperació i el treball en equip entre els membres del despatx.

 • FORMACIÓ CONSTANT: els nostres professionals, col·laboradors, i treballadors són el nostre principal actiu. En conseqüència, la formació contínua i el reciclatge professional són essencials per seguir oferint un servei de qualitat.

 • COMUNICACIÓ EFECTIVA: tant internament com amb els nostres clients.

 • OBERTURA: estem oberts a qualsevol procés de canvi.
 • RESPECTE: com una filosofia de viure
 • LA CONFIANCE: entre les membres de notre équipe et dans la relation avec nos clients.

 • PRO-ACTIVITAT: anticipar-se a les necessitats dels nostres clientes i ser una guia per ells.
 • CREATIVITAT: per trobar les solucions adequades per als nostres clients.