Creació de societats i autònoms

Quan es crea una empresa existeix una gran quantitat de paperassa que s’ha d’omplir de manera adequada i sota la seva responsabilitat, així com la necessitat d’obtenir tots els permisos exigits i pagar els impostos obligatoris.

Si no porta a terme totes les accions necessàries, encara que sigui a causa d’un mer desconeixement, és probable que hagi de fer front a considerables multes. Per tant, és necessari i urgent que recorri a l’ajuda d’un professional.

business

Advocats i Economistes

Si desitja el millor preu possible és essencial que trobi el millor assessorament legal disponible. No s’involucri realment en cap negoci fins que no parli amb un advocat amb experiència.

  • Consell legal: Busqui assessorament professional
  • Local comercial: Quines són les diferents opcions?
  • Empreses: Quin tipus d’empresa és la millor opció?
  • Com donar-se d’alta d’autònom i quines obligacions legals tinc?